Sql server’da tablo kolonunda xml saklayabiliyoruz. Bu xml tipindeki kolonlarda verileri xquery ile sorgulayabiliyoruz.

xml xquery table

Mesela sql server’da TempTable isimli tablomuzun içinde XmlFile kolonunda aşağıdaki xml verisi tutuluyor olsun.

<Kategori>
      <KategoriID>1</KategoriID>
      <KategoriAdi>Bilgisayar</KategoriAdi>
   </Kategori>

 

her satırdaki xmlde o satıra ait kategori bilgileri tutuluyor. Şimdi her satır için kategori adını getiren sorguyu yazalım

 
SELECT XmlFile.query('Kategori/KategoriAdi').value('(/KategoriAdi)[1]','varchar(200)')  FROM TempTable

(/KategoriAdi)[1] ile xmldeki ilk kategoriAdı bilgisini getirmesini sağlıyoruz. 2 tane KategoriAdi olsa ikincisini getirmek için (/KategoriAdi)[2] olarak kullanmamız gerekecekti.

Aynı sorguyu şu şekilde de yazabiliriz

 
SELECT XmlFile.query('Kategori/KategoriAdi').value('.','varchar(200)')  FROM TempTable

Fakat xml’de birden fazla KategoriAdi verisi olsaydı, bu şekilde yazsaydık o satıra ait bütün kategori adlarını yan yana yazarak sonuç dönecekti. BilgisayarTelefonElektronik gibi. Şu an tek kategori adı olduğu için sonuç yukarıdaki sorgu ile aynı olacaktır.

C# Server İç (Internal) IP Alma

C#’ta server iç (internal) ip adresi alma:var ipAddress = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList.FirstOrDefault(ip => i...… Devamını oku...