if-else yapısında olduğu gibi switch-case de bir karar, kontrol yapısıdır. switch-case ile yaptıklarımızı if-else kullanarak da yapabiliriz. Fakat bazı durumlarda switch-case kullanmamız çok daha pratik olacaktır.

switch-case yapısında tanımladığımız bir değişkenin değeri kontrol edilir.

switch (Degisken)
{
  case kosul1:
  //kosul1 icin yapılacaklar
  break;

  case kosul2:
  //kosul2 icin yapılacaklar
  break;
  .
  .
  .
  .
  .
  case kosuln:
  //kosuln icin yapılacaklar
  break

  default:
  //varsayılan yapılacaklar listesi
  //hiçbir koşul gerçekleşmediğinde buradakiler yapılır
  break;
}

switch-case’te kosul1, kosul2… vs. olarak belirttiğimiz yerlere if-else’te olduğu karşılaştırma operatörleri kullanılmaz. Sadece değişkenin değeri yazılır. Değişken hangi değeri aldığında ne iş yapılacağı belirlenir.

Mesela Ay isimli byte türünde bir değişkenimiz olsun eğer değişkenin değeri 1 ise mesaj kutusu ile Ocak, 2 ise Şubat, 3 ise Mart… bütün ayları bu şekilde switch-case yapısı içinde yazalım.

int Ay = 12;
      string AyAdi = "";

      switch (Ay)
      {
        case 1:
          AyAdi="Ocak";
          break;
        case 2:
          AyAdi="Şubat";
          break;
        case 3:
          AyAdi="Mart";
          break;
        case 4:
          AyAdi="Nisan";
          break;
        case 5:
          AyAdi="Mayıs";
          break;
        case 6:
          AyAdi="Haziran";
          break;
        case 7:
          AyAdi="Temmuz";
          break;
        case 8:
          AyAdi="Ağustos";
          break;
        case 9:
          AyAdi="Eylül";
          break;
        case 10:
          AyAdi="Ekim";
          break;
        case 11:
          AyAdi="Kasım";
          break;
        case 12:
          AyAdi="Aralık";
          break;
        default:
          AyAdi = "TANIMSIZ";
          break;
      }

      MessageBox.Show(AyAdi);
    }

Ay değişkeninin değerini 12 olarak belirlediğimiz için ekrana mesaj kutusu ile Aralık yazısı çıkacaktır.

C# Server İç (Internal) IP Alma

C#’ta server iç (internal) ip adresi alma:var ipAddress = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList.FirstOrDefault(ip => i...… Devamını oku...