For döngüsü ile bir olayın kaç kez gerçekleşeceğini ifade ederiz . For döngüsünde döngü şartlarını üç ifade ile belirleriz. ilk ifade de başlangıç değeri, ikinci döngü koşulu, üçüncü de ise artış miktarını yazarak for döngüsünü oluştururuz.

for(Başlangıç; Koşul; Artış)
{
     //koşul doğru olduğu sürece yapılacaklar
}

Başlangıç kısmında bir değişken tanımlayıp başlangıç değerine eşitliyoruz. Koşul kısmında for döngüsünün içine girme koşulunu yazıyoruz. Artış kısmına ise başlangıç kısmında tanımladığımız değişkenin kaçar kaçar artacağını belirliyoruz.

Mesela 1′den 100′e kadar olan sayıların toplamını yapan bir for döngüsü yazalım

int Toplam = 0;

for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
      Toplam += i;
}

Başlangıç kısmında int tipinde, i isminde bir değişken tanımlıyoruz. Koşul kısmında i değişkeni 100 den küçük veya eşit olduğu sürece for döngüsünü çalıştıracağımızı belirtiyoruz. Ve artış kısmında i değişkenimizin değerini her döngüde 1 arttıracağımızı belirtiyoruz. for döngüsü her döndüğünde 1 artan i değişkenini Toplam değişkenin son değeri ile topluyor. i değişkeni 1’den 100’e kadar bütün sayıları alıp da döngüye girdiği için Toplam değişkeni en son 1’den 100’e kadar olan sayıların toplamına eşitleniyor.

for döngüsünde i++; Toplam+=i ifadelerinde olduğu gibi atama operatörlerini sıklıkla kullanırız.

i++;
i+=1;
i=i+1;
i'nin değerini 1 artıyor
i- -;
i-=1;
i=i-1;
i'nin değerini 1 azaltıyor
Toplam=Toplam+i;
Toplam+=i;
Toplam değerine i değişkeninin değerini ekliyor.
Sayi=Sayi+5;
Sayi+=5;
Sayi değişkenine 5 ekliyor.
Sayi=Sayi-5;
Sayi-=5;
Sayi değişkenini 5 azaltıyor
Sayi=Sayi*5;
Sayi*=5
Sayi değişkenini 5 ile çarpıyor
Sayi=Sayi/5;
Sayi/=5;
Sayi değikenini 5'e bölüyor

tabloda gördüğümüz bütün işlemlerde sonuçlar tekrar aynı değişkene atanır. yani Sayi değişkeninin değeri 20 ise Sayi/=5; yazdığımızda Sayi değişkenini 5’e böleriz ve sonuç 4 olur. Böylece Sayi değişkeninin son değeri artık 4’tür.

.

ÖRNEK:

1920’den 2011’e kadar olan yılların ComboBox’a yazılması:

for (int yil = 1920; yil <= 2011; yil++)
{
       comboBox1.Items.Add(yil);
}

combo box yıllar

C# Server İç (Internal) IP Alma

C#’ta server iç (internal) ip adresi alma:var ipAddress = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList.FirstOrDefault(ip => i...… Devamını oku...